Canon EF 100mm f/2.8 macro USM (the old one)

Колко е плитък фокусът и колко наблизо можем да се проближим?